TalyaFarm
İLETİŞİM
×
İLETİŞİM
TalyaFarm
TalyaFarm

Sağlıklı yarınlar için gerekli besinlerin temininde öncü rol oynayacak olan solucan gübresinin üretimini 2016 yılından itibaren bir aile şirketi olarak sürdürmekteyiz. Amacımız, ülke topraklarının iyileştirilmesi ile çiftçimize ve çevre dostu tüketicimize organik, uzun ömürlü, kaliteli ve lezzetli ürünler sunabilmektir. Tarım ekonomisinde, gelişmiş ülkelerin deneysel gözlemleri sonucunda kendini kanıtlamış olan solucan gübresinin, ülkemizde yaygınlaşması ve kabul görmesi temel önceliğimizdir.

Ülkemizde organik tarıma olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel ve akademik çalışmaların da ortaya koyduğu üzere, solucan gübresi organik tarımda kullanılan en önemli girdilerinden biridir. Bu doğrultuda bizim de hedefimiz, tarım sektöründe solucan gübresinin tanınırlığını artırarak yaygınlaşmasını sağlamak, organik gübre pazarına yeni katılımcılar kazandırmak, ülkemizin tarımsal üretim miktarını artırmak ve elde edilecek organik gıdalar ile sağlıklı nesillerin oluşumuna katkı sunmaktır.

TalyaFarm
TalyaFarm